TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI

PERTEK 70. YIL CUMHURİYET İLÇE HASTANESİ TIBBİ GERİ DÖNÜŞÜM VE METAL ATIK DEPOSU YAPIM İŞİ

Pertek 70. Yıl Cumhuriyet İlçe Hastanesi Tıbbi Geri Dönüşüm ve Metal Atık Deposu Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

: 2023/449012

1-İdarenin

a) Adresi

: Moğultay Mah. Nupelda / Ayaz GÜLOĞLU Cad. No:28 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ

b) Telefon ve faks numarası

: 4282121035 - 4282122055

c) Elektronik posta adresi

:[email protected]

ç)[Ön yeterlik/İhale]dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

: Tunceli Özgür Dersim ve İnternet Haber İse Hozat Haber İnternet Sitesinde (TUNCELİ ) – 05.05.2023tarihinde ilan edilen

3-Düzeltilen [madde/maddeler]

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası (Moğultay Mah. Nupelda / Ayaz GÜLOĞLU Cad. No:28 - MERKEZ / TUNCELİ ) Merkezi Satın Alma Birimi

b) İhale Tarihi ve saati : 18.05.2023 - 10:00

#ilangovtr BASIN NO: ILN01826812