TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ( KAMULAŞTIRMA İLANI )

Elazığ TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan 154 kV Pülümür TM İrtibat Hatları Enerji İletim Hattı geçişi nedeniyle tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesi gereğince mahallinde pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak sonuç alınamadığından ikinci kez pazarlık işlemi yapılması gerekli görülmüştür. Buna göre;

1.TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 24.08.2022 tarih ve 22-11 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2. Kamu Yararı Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 05.09.2022 tarih, 140472 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,

3. Anlaşma sağlanan taşınmazlara ait kamulaştırma bedelinin tamamın hak sahibi adına tapu tescil işlemi akabinde ödeneceği,

4. İdarece adınıza kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasına bir itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektik İletim A.Ş. ( TEİAŞ ) Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği,

6. Pazarlık adresinin TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya Yolu 5. Km. ELAZIĞ olduğu;

7. Tebligat yerine geçmek üzere yapılan iş bu ilandan itibaren on beş ( 15 ) gün içinde hak sahibi veya kanuni vekili tarafından yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunulduğu takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenebileceği, aksi takdirde konunun 2942 (D.4650) sayılı yasanın 10. maddesine göre ilgili mahkeme tarafından karara bağlanacağı;

Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
SIRA
NO
İLİİLÇESİMAHALLEADA/PARSELMALİĞİN ADI SOYADIBABA ADI
1TunceliPülümürMerkez Muhtarlık117/11KAMER ARSLANDURSUN
2TunceliPülümürMerkez Muhtarlık151/22NEVZAT IŞIKMEHMET ALİ
3TunceliPülümürMerkez Muhtarlık152/5SONGÜL ERDEMLİOĞLUMEHMET
4TunceliPülümürMerkez Muhtarlık152/5EYLEM ÇİÇEK ANTMEHMET
5TunceliPülümürMerkez Muhtarlık160/4TÜLİN OĞUZTEVFİK
6TunceliPülümürMerkez Muhtarlık160/4TÜRKAN OĞUZTEVFİK
7TunceliPülümürMerkez Muhtarlık160/4BARIŞ OĞUZTEVFİK
8TunceliPülümürMerkez Muhtarlık152/3NAZİRE GENÇMEHMET
9TunceliPülümürMerkez Muhtarlık160/4AYDIN OĞUZTEVFİK
10TunceliPülümürMerkez Muhtarlık160/4AYTEN OĞUZALİ
11TunceliPülümürMerkez Muhtarlık152/3CEVAHİR GÖRKENHASAN
12TunceliPülümürMerkez Muhtarlık154/11NİHAT ERİM COŞKUNŞEVKİ
13TunceliPülümürMerkez Muhtarlık161/7İSMAİL ALKIŞPİR HÜSEYİN
14TunceliPülümürMerkez Muhtarlık144/15 ve 19AHMET ÖZDENİZİMAM
15TunceliPülümürMerkez Muhtarlık144/15 ve 20SEVİM BULMUŞMEHMET
16TunceliPülümürMerkez Muhtarlık144/11YAŞAR YETKİNPEHLİVAN
17TunceliPülümürMerkez Muhtarlık170/1GÜLER AYYILIDZKEMAL
18TunceliPülümürMerkez Muhtarlık170/1İSMAİL KIRANCIKEMAL
19TunceliPülümürMerkez Muhtarlık160/4VEYSEL FAİK OĞUZHAKKI
20TunceliPülümürMerkez Muhtarlık158/3 ve 236/2SAKİNE AYRANHASAN
21TunceliPülümürMerkez Muhtarlık144/11ZÜLFÜKAR YETKİNPEHLİVAN
22TunceliPülümürMerkez Muhtarlık161/7ALİ ALKIŞPİR HÜSEYİN
23TunceliPülümürMerkez Muhtarlık160/4YADİGAR OĞUZHÜSEYİN
24TunceliPülümürMerkez Muhtarlık144/13-14-18YURDAGÜL YILDIZMETİN
25TunceliPülümürMerkez Muhtarlık152/5NURETTİN ÇİÇEKMEHMET
26TunceliPülümürMerkez Muhtarlık160/4MELTEN OĞUZHÜSEYİN
27TunceliPülümürMerkez Muhtarlık152/3 ve 5FECİRE BEKTAŞHASAN
28TunceliPülümürMerkez Muhtarlık152/3 ve 5HAKAN ÇİÇEKALİ
29TunceliPülümürMerkez Muhtarlık152/3 ve 5MELAHAT YİĞİTMEHMET
30TunceliPülümürMerkez Muhtarlık152/3 ve 5NURAY DURANALİ
31TunceliPülümürMerkez Muhtarlık160/4OZAN OĞUZMURAT
32TunceliPülümürMerkez Muhtarlık160/4NAZAN OĞUZTEMEL
33TunceliPülümürMerkez Muhtarlık15/3 ve 236/2GÜLÜSTAN TAŞÇIHASAN
34TunceliPülümürMerkez Muhtarlık154/4-165/1
154/6
CEZAİR ARELİHASAN HÜSEYİN
35TunceliPülümürMerkez Muhtarlık144/22TÜLİN DOĞANYUSUF ZİYA
36TunceliPülümürMerkez Muhtarlık144/22FATMA TÜLAY ERDOĞANYUSUF ZİYA
37TunceliPülümürMerkez Muhtarlık158/3 ve 236/2GÜLAY ÇİNKILIÇHASAN
38TunceliPülümürMerkez Muhtarlık161/7MÜSLÜM ALKIŞPİR HÜSEYİN
39TunceliPülümürMerkez Muhtarlık160/4ÇİĞDEM OĞUZHÜSEYİN
40TunceliPülümürMerkez Muhtarlık151/21-151/128
151/19
FİDAN UZUNMEHMET
#ilangovtr BASIN NO: ILN01827281