T.C. TUNCELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/343 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dahili davalı Fidan TORZOK ( T.C: 496*****78) adresinize ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ( Davanın Tunceli ili Merkez ilçesi Çimenli Köyü 466-538-542-555-566-569-597-855-860-787-746-750-762-763-775-867-887-889-1053-1050-1068-1067-1094-1162-1170-1186-1197-1224-1401-1402-1405-1478-1489-1507-1512-1299-1326-1340-1367-1379-1382-1446-1433-14-22-23-24-30-53-83-155-165-167-231-266-275-281-282-342-434-382-367-694-903-924-947 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesine ilişkin) ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma Günü: 31/05/2023 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01831174