T.C. MAZGİRTASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/32

Davacı Hüseyin Tunç tarafından davalılar aleyhine açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Heves ve Hıdır oğlu 1962 doğumlu, 676*****660 T.C. Kimlik Numaralı Hasan Tunç'a, davacı Hüseyin Tunç'un 19/06/2020 tarihli dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden duruşma günü olan 25/05/2023 günü saat: 11:10'da mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı T.K' nun 31. maddesi gereğince adı geçen davalı hakkında belirlenen gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.(İLKHA)

#ilangovtr BASIN NO: ILN01813241