S.S. ATATÜRK MAHALLESİ MİNİBÜSCÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2023 Tarihinde aşağıdaki Gündem maddelerini Görüşmek üzere Atatürk Mahallesindeki Kooperatif binamızda saat 10’00 da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 07.07.2023 Tarihinde Cuma Günü Aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Duyurulur.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Geçici divan teşekkülü ve Evrakları imzalama yetkisinin verilmesi.
  3. Saygı Duruşu.
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
  5. Denetleme Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
  6. Bilanço ve Gelir/Gider farkı cetvellerinin okunması kabulü veya reddi.
  7. Yönetim ve Denetleme Kurulunun İbrası.
  8. 2023 Yılı Tahmini bütçe ve aidatların görüşülmesi.
  9. Dilek ve Temenniler. Kapanış.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01834322